Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Verkeer’ Category

Beste buren,

 

De stad Aalst doet een enquête om te kijken of er interesse is voor autodelen via Cambio in onze stad.

Willen jullie 5 minuutjes tijd nemen om deze in te vullen aub?

Meer info vind je hier 

De enquête rechtstreeks hier

 

Bedankt!

Groetjes,

Kim

 

Advertenties

Read Full Post »

Zoals u wellicht weet hadden een aantal buurtbewoners op 6 juni dit jaar een gesprek met schepenen Ann Van de Steen en Johan Stylemans en met de verantwoordelijken van de groendienst en de dienst mobilteit, over een aantal bekommernissen van onze buurt. Eén van die zorgen waarover gesproken werd, is het drukke sluipverkeer in de Valerius De Saedeleerstraat.

Als gevolg van deze bijeenkomst beloofde de dienst mobiliteit dat in het najaar tellingen en een analyse van het verkeer in de Valerius De Saedeleerstraat zouden uitgevoerd worden.

Het stadsbestuur heeft ons nu laten weten dat de dienst mobiliteit de beloofde tellingen in de planning voor uitvoering heeft opgenomen rond half november.

Wij zijn hierover heel verheugd. Op die manier zal de dienst mobiliteit en het stadsbestuur zich een objectief beeld kunnen vormen van de huidige verkeerssitutatie. Op basis van de analyse van de tellingen kan dan een oplossing gezocht worden. Wij zullen vragen om op de hoogte gehouden te worden van het verloop van het dossier, en houden u uiteraard op de hoogte.

Wij hebben vastgesteld dat sedert ons gesprek op 6 juni jl. dat de stad Aalst actie ondernomen heeft over een ander punt dat wij aankaartten, namelijk het sluikstorten op de spoorwegbermen van de Varenlaan en aan de konker. Hier is sindsdien een merkbare verbetering vastgesteld.

Als buurtbewoners en Stad ook hier de handen in elkaar slaan, zijn wij ervan overtuigd dat ook in het geval van de verkeerssituatie de levenskwaliteit van de buurt merkbaar kan verbeterd worden.

Wie nog geen tijd gehad heeft om de verkeersbarometer in te vullen, kan dit zeker nog doen.

Read Full Post »

Werkwijze van de verkeersbarometer

Beste buren,

Zoals aangekondigd op zondag 23 september jl. tijdens het straatontbijt, vragen we jullie medewerking om de verkeersbarometer voor onze buurt in te vullen.

Hieronder volgt de werkwijze:

 • Ga naar varieerinhetverkeer.be
 • kies verder voor “buurten in beweging”
 • en vervolgens naar “doe de test”
 • volgende stap “naar de verkeersleefbaarheidsbarometer”
 • verder naar: “start”, hier vraag per vraag invullen, 25 vragen in totaal, plus gewicht toekennen per criterium (door telkens naar volgende te gaan)
 • Dan toont het programma het resultaat, dat kan je eventueel afdrukken,
 • dan opnieuw: ‘volgende’ aanklikken
 • naam + gegevens invullen + E-mailadres
 • dan verschijnt bericht dat je een mail zal opgestuurd worden ter bevestiging
 • ga naar je mailbox, open het bericht en klik op de link ‘ga verder met het starten van een buurt’
 • kies een gebruikersnaam + wachtwoord
 • SLUIT AAN BIJ DE KONKER
 • Dan krijg je een bericht dat je aangesloten bent, je beoordeling is geregistreerd bij De Konker

Klaar is kees!

Zoals al aangekondigd op de website, hopen we hiermee een beeld te krijgen van de verkeersleefbaarheid van de buurt (verkeersdrukte, snelheid, parkeerproblemen, enz.).

In elk geval: deelnemen aan de actie kan meer gewicht geven aan het overleg met de Stad Aalst.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Read Full Post »

Mail gestuurd aan de schepenen Ann Van de Steen en Johan Stylemans op 17 september 2007:

Mevrouw de schepen, mijnheer de schepen,

Op 6 juni hadden een aantal buurtbewoners met u een gesprek over een aantal bekommernissen van onze buurt.
Eén van die zorgen is het drukke sluipverkeer in de Valerius De Saedeleerstraat.

Tijdens dit gesprek bevestigde u ons dat de stad in de tweede helft van september een telling en analyse van het verkeer in de V. De Saedeleerstraat zou organiseren. Op die manier zou de omvang van het probleem van het sluipverkeer op een juiste manier kunnen ingeschat worden.

Wij hebben dit goede nieuws in de buurt bekend gemaakt (zie o.a. onze website dekonker.be) en verwachten binnenkort het begin van de tellingen. Kunt u ons laten weten wanneer de tellingen juist aanvangen? Kunnen wij eventueel iets doen om u hierbij van dienst te zijn?

Indien de beloofde timing gerespecteerd wordt, past dit perfect in de activiteiten die we in de buurt organiseren in het kader van de “aardig-op-weg-week”, mede georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Eén van de klemtonen van die campagne ligt op de lokale mobiliteit en de leefbaarheid van de wijken.

Wij organiseren in dat kader met de buurt ook een aantal activiteiten:

 • Fietstocht op zaterdagnamiddag 22 september, vertrek om 13u30.
 • Straatontbijt in de autovrije Valerius De Saedeleerstraat op zondag 23 september vanaf 10u.

U bent van harte uitgenodigd op beide activiteiten! Voor meer details zie http://www.dekonker.be

We willen graag nog vermelden dat wij ook gebruik willen maken van de “verkeersbarometer”, ook een onderdeel van diezelfde ‘aardig-op-weg-week’.
Dit instrument staat ter beschikking op de website varieerinhetverkeer.be en geeft aan de bewoners de mogelijkheid om hun mening te geven over de verkeersleefbaarheid van de buurt (verkeersdrukte, snelheid, parkeerproblemen, enz.).
Wij gaan deze enquête promoten in de buurt, en hopen dat de resultaten voor u een nuttig instrument zullen zijn om het verkeersbeleid op af te stemmen.

Wij hopen binnenkort iets van u te vernemen, of nog beter: tot ziens,

Vriendelijke groeten,

Namens het buurtcomité De Konker
Daniël Descheemaeker

PS. Sedert ons gesprek op 6 juni jl. hebben wij vastgesteld dat de Stad actie ondernomen heeft om het sluikstorten op de spoorwegbermen van de Varenlaan en aan de konker tegen te gaan. Waarvoor onze dank.
Als buurtbewoners en Stad de handen in elkaar slaan, zal het zwerfvuil in de toekomst geen kans meer krijgen.

Read Full Post »

 • On-line enquête (verkeersbarometer) over verkeersleefbaarheid
 • Fietstocht op zaterdag 22 september
 • Straatontbijt in autovrije straat zondag 23 september

Een campagne van de Vlaamse Gemeenschap rond veilig verkeer biedt ons een uitstekende gelegenheid om één en ander te organiseren.
We schetsen jullie graag de context.

Van 15 tot en met 23 september organiseert Komimo vzw of de Vlaamse koepel van milieu- en mobiliteitsorganisaties in samenwerking o.a. met de Vlaamse Gemeenschap, de Aardig-op-weg-week. Dit is een brede sensibiliseringscampagne ter promotie van duurzame mobiliteit. De klemtoon ligt op lokale mobiliteit en hoe bewoners mee kunnen participeren in het mobiliteitsbeleid van hun gemeente en hun buurt.
De week wordt afgesloten met een autoluw weekend op 22 en 23 september. Ook buurt- en wijkcomités kunnen initiatieven in dit kader nemen. De Vlaamse overheid stelt o.a. affiches, documentatie en een on-line verkeerbarometer voor de buurt ter beschikking.
Kortom een heleboel info en instrumenten klaar voor gebruik.

Zoals u wellicht weet is de verkeerssituatie een belangrijke bekommernis van vele buurtbewoners. Niet verwonderlijk als wij kijken naar het drukke en gevaarlijke verkeer in de Dendermondsesteenweg, en tegelijk ook vaststellen dat de V. De Saedeleerstraat een drukke sluipweg geworden is.
Bovendien zal het RUP Tragel van de Stad Aalst een impact hebben op onze buurt. Wij willen er over waken dat het plan een zo positief mogelijk gevolg heeft voor onze buurt.
Hierover hebben wij verleden jaar al onze bezorgdheid geuit in een schrijven aan het stadsbestuur.
Om het probleem van het sluipverkeer in de V. De Saedeleerstraat in kaart te brengen, werd tijdens een bijeenkomst op 6 juni jl. van enkele buurtbewoners met o.a. de schepenen Johan Stylemans (mobiliteit) en Ann Van de Steen (stadsvernieuwing), beloofd om in de loop van september 2007 tellingen van het verkeer in de V. De Saedeleerstraat te houden.

De geplande activiteiten passen hier wonderwel in.

Concreet

 • Verkeersbarometer

Enerzijds gaan wij via e-mail en bezoeken aan huis informatie verspreiden over de geplande activiteiten (affiches – brochures). Terzelfdertijd gaan wij ook de buurtbewoners stimuleren de verkeersbarometer in te vullen.
Dit instrument is vanaf 13 september ter beschikking op de website varieerinhetverkeer.be en geeft ons een zicht op de verkeersleefbaarheid van de buurt (verkeersdrukte, snelheid, parkeerproblemen, enz.). Iedereen kan deze enquête thuis invullen. Als wij ons bekendmaken als buurt, kunnen wij een “buurtpagina” opstarten. Daarop worden alle individuele beoordelingen verzameld en o.a. gemiddelden berekend.
Donderdag krijgt u hierover (via mail) concretere informatie. Wij dienen zelf nog eerst de juiste werking te bekijken.
In elk geval: deelnemen aan de actie kan meer gewicht geven aan het overleg met de Stad Aalst.

 • Fietstocht op zaterdagnamiddag 22 september vanaf 13u30

Duurzame mobiliteit, verkeersarm weekend: wat is gepaster (en gezonder) dan een fietstocht organiseren!
Start om 13u30, V. De Saedeleerstraat 2, inschrijven vooraf is niet nodig.
De tocht zelf passeert via Erpe, Lede, Impe, Smetlede, Oordegem, Vlierzele, Zonnegem, Vlekkem, Ottergem, Erondegem, Erpe, terug naar Aalst en zou ongeveer 32 à 34 km lang zijn…
In Vlekkem houden we halt en hebben we de gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken, waar o.a. buurvrouw Kris enkele kalligrafiewerken exposeert.

 • Ontbijt in de verkeersvrije V. De Saedeleerstraat op zondag 23 september om 10 u

Het idee om een ontbijt te organiseren komt van buurvrouw Claudine (van de Dendermondsesteenweg). We vinden het een goed idee om dit in hetzelfde weekend te plannen. Buurtbewoners die niet mee kunnen fietsen, hebben zo toch de gelegenheid om elkaar op zondagmorgen te ontmoeten. En voor ons is het een ideaal moment om het initiatief Buurten in Beweging en de verkeersbarometer voor te stellen aan iedereen die nog niet op de hoogte zou zijn.

Voor het ontbijt wordt aan de politie gevraagd de Valerius De Saedeleerstraat verkeersvrij te maken vanaf café ’t Hoeksken tot nr 2.
Met een kleine bijdrage vooraf te betalen (4€ per volwassene, 2€ per kind) voor koeken, koffie/thee en fruitsap, en mits een minimale inspanning van enkele bewoners om alles klaar te zetten, is dit ontbijt in kannen en kruiken.
Voor inschrijving en betaling kan u terecht bij Jo en Hilde, Valerius n° 2 of bij Wim en Claudine, Dendermondse steenweg, n° 78/A.

Read Full Post »