Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Verkeer’ Category

Beste buren,

 

De stad Aalst doet een enquête om te kijken of er interesse is voor autodelen via Cambio in onze stad.

Willen jullie 5 minuutjes tijd nemen om deze in te vullen aub?

Meer info vind je hier 

De enquête rechtstreeks hier

 

Bedankt!

Groetjes,

Kim

 

Read Full Post »

Zoals u wellicht weet hadden een aantal buurtbewoners op 6 juni dit jaar een gesprek met schepenen Ann Van de Steen en Johan Stylemans en met de verantwoordelijken van de groendienst en de dienst mobilteit, over een aantal bekommernissen van onze buurt. Eén van die zorgen waarover gesproken werd, is het drukke sluipverkeer in de Valerius De Saedeleerstraat.

Als gevolg van deze bijeenkomst beloofde de dienst mobiliteit dat in het najaar tellingen en een analyse van het verkeer in de Valerius De Saedeleerstraat zouden uitgevoerd worden.

Het stadsbestuur heeft ons nu laten weten dat de dienst mobiliteit de beloofde tellingen in de planning voor uitvoering heeft opgenomen rond half november.

Wij zijn hierover heel verheugd. Op die manier zal de dienst mobiliteit en het stadsbestuur zich een objectief beeld kunnen vormen van de huidige verkeerssitutatie. Op basis van de analyse van de tellingen kan dan een oplossing gezocht worden. Wij zullen vragen om op de hoogte gehouden te worden van het verloop van het dossier, en houden u uiteraard op de hoogte.

Wij hebben vastgesteld dat sedert ons gesprek op 6 juni jl. dat de stad Aalst actie ondernomen heeft over een ander punt dat wij aankaartten, namelijk het sluikstorten op de spoorwegbermen van de Varenlaan en aan de konker. Hier is sindsdien een merkbare verbetering vastgesteld.

Als buurtbewoners en Stad ook hier de handen in elkaar slaan, zijn wij ervan overtuigd dat ook in het geval van de verkeerssituatie de levenskwaliteit van de buurt merkbaar kan verbeterd worden.

Wie nog geen tijd gehad heeft om de verkeersbarometer in te vullen, kan dit zeker nog doen.

Read Full Post »

Beste buren,

Zoals aangekondigd op zondag 23 september jl. tijdens het straatontbijt, vragen we jullie medewerking om de verkeersbarometer voor onze buurt in te vullen.

Hieronder volgt de werkwijze:

 • Ga naar varieerinhetverkeer.be
 • kies verder voor “buurten in beweging”
 • en vervolgens naar “doe de test”
 • volgende stap “naar de verkeersleefbaarheidsbarometer”
 • verder naar: “start”, hier vraag per vraag invullen, 25 vragen in totaal, plus gewicht toekennen per criterium (door telkens naar volgende te gaan)
 • Dan toont het programma het resultaat, dat kan je eventueel afdrukken,
 • dan opnieuw: ‘volgende’ aanklikken
 • naam + gegevens invullen + E-mailadres
 • dan verschijnt bericht dat je een mail zal opgestuurd worden ter bevestiging
 • ga naar je mailbox, open het bericht en klik op de link ‘ga verder met het starten van een buurt’
 • kies een gebruikersnaam + wachtwoord
 • SLUIT AAN BIJ DE KONKER
 • Dan krijg je een bericht dat je aangesloten bent, je beoordeling is geregistreerd bij De Konker

Klaar is kees!

Zoals al aangekondigd op de website, hopen we hiermee een beeld te krijgen van de verkeersleefbaarheid van de buurt (verkeersdrukte, snelheid, parkeerproblemen, enz.).

In elk geval: deelnemen aan de actie kan meer gewicht geven aan het overleg met de Stad Aalst.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Read Full Post »

Mail gestuurd aan de schepenen Ann Van de Steen en Johan Stylemans op 17 september 2007:

Mevrouw de schepen, mijnheer de schepen,

Op 6 juni hadden een aantal buurtbewoners met u een gesprek over een aantal bekommernissen van onze buurt.
Eén van die zorgen is het drukke sluipverkeer in de Valerius De Saedeleerstraat.

Tijdens dit gesprek bevestigde u ons dat de stad in de tweede helft van september een telling en analyse van het verkeer in de V. De Saedeleerstraat zou organiseren. Op die manier zou de omvang van het probleem van het sluipverkeer op een juiste manier kunnen ingeschat worden.

Wij hebben dit goede nieuws in de buurt bekend gemaakt (zie o.a. onze website dekonker.be) en verwachten binnenkort het begin van de tellingen. Kunt u ons laten weten wanneer de tellingen juist aanvangen? Kunnen wij eventueel iets doen om u hierbij van dienst te zijn?

Indien de beloofde timing gerespecteerd wordt, past dit perfect in de activiteiten die we in de buurt organiseren in het kader van de “aardig-op-weg-week”, mede georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Eén van de klemtonen van die campagne ligt op de lokale mobiliteit en de leefbaarheid van de wijken.

Wij organiseren in dat kader met de buurt ook een aantal activiteiten:

 • Fietstocht op zaterdagnamiddag 22 september, vertrek om 13u30.
 • Straatontbijt in de autovrije Valerius De Saedeleerstraat op zondag 23 september vanaf 10u.

U bent van harte uitgenodigd op beide activiteiten! Voor meer details zie http://www.dekonker.be

We willen graag nog vermelden dat wij ook gebruik willen maken van de “verkeersbarometer”, ook een onderdeel van diezelfde ‘aardig-op-weg-week’.
Dit instrument staat ter beschikking op de website varieerinhetverkeer.be en geeft aan de bewoners de mogelijkheid om hun mening te geven over de verkeersleefbaarheid van de buurt (verkeersdrukte, snelheid, parkeerproblemen, enz.).
Wij gaan deze enquête promoten in de buurt, en hopen dat de resultaten voor u een nuttig instrument zullen zijn om het verkeersbeleid op af te stemmen.

Wij hopen binnenkort iets van u te vernemen, of nog beter: tot ziens,

Vriendelijke groeten,

Namens het buurtcomité De Konker
Daniël Descheemaeker

PS. Sedert ons gesprek op 6 juni jl. hebben wij vastgesteld dat de Stad actie ondernomen heeft om het sluikstorten op de spoorwegbermen van de Varenlaan en aan de konker tegen te gaan. Waarvoor onze dank.
Als buurtbewoners en Stad de handen in elkaar slaan, zal het zwerfvuil in de toekomst geen kans meer krijgen.

Read Full Post »