Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Kunst in de wijk’ Category

De officiële uitnodiging van de Stad Aalst zit ondertussen in jullie brievenbus…

Gemist? geen probleem, je kan deze hier ook nog ’s bekijken!

KidW_uitnodiging_web

 

Noteer alvast in jullie agenda: 26 januari een kunstzinnige fietstocht !

Jawel, op zondag 26 januari worden er maar liefst drie nieuwe projecten van Kunst in de Wijk onthuld. Op het Ezelsplein, het Guldenboomplein en aan het nieuwe escargotkraam (overkant Werfplein).

Meer info over aanvangsuur en parcours sturen we binnenkort door maar de datum kunnen jullie alvast noteren.

De stad organiseert een fietstocht (met een hapje en een drankje) langs de bestaande en de nieuwe kunstwerken en dus ook aan onze konker wordt er halt gehouden.

Buurtcomité de Konker zal opnieuw instaan voor een vocale én muzikale ondersteuning!

Allicht is het jullie niet ontgaan dat het lichtkunstwerk ‘De Nachttrein’ al een tijdje niet meer functioneert zoals het zou moeten. Kunstenaar Har Hollands heeft beloofd dat vóór 26 januari de belichting en de sequentie van de lichten weer helemaal in orde wordt gebracht. Duimen dat het lukt !

 

Advertenties

Read Full Post »

Hier is een kunstwerk!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Read Full Post »

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Read Full Post »

Beste buren,

Voor het project Konkerkunst heeft het buurtcomité gekozen voor de Nederlandse lichtkunstenaar Har Hollands. Een aantal van zijn realisaties kan je bewonderen op www.hollands.info.

Har heeft, in overleg met de stadsdienst Cultuur en het buurtcomité, een voorstel voor een lichtinstallatie gemaakt waarbij hij rekening houdt met onze voorkeur voor licht, kleur en humor.
Het eindresultaat is eveneens een eerbetoon aan L. P. Boon, geboren op de Dendermondse steenweg en schrijver van veel verhalen waarin treinen en konkers een belangrijke rol spelen.

Samen met Har Hollands willen we graag dit kunstproject voorstellen aan de buurt en dit op zondag 6 mei om 10u30. Plaats van afspraak:  Valerius De Saedeleerstraat ter hoogte van huisnummer 2. De uitnodiging zit al in de brievenbus!

De stad Aalst zal zorgen voor koffiekoeken, koffie en fruitsap. Om te weten hoeveel lekkers ze moeten voorzien, graag zo snel mogelijk inschrijven (voor 2 mei) door het strookje onderaan de uitnodiging (naam, straat en aantal personen) in de bus te steken van nr 2 in de Valerius De Saedeleerstraat of te mailen naar buurtcomitedekonker@gmail.com.

Naar goede gewoonte vragen we wel dat iedereen zijn eigen tas of glas meebrengt.

Tot dan!

Read Full Post »

KONKERKUNST 2012

In 2010 startte de stad met het project ‘Kunst in de Wijk’ met als doel nieuw leven te blazen in onaantrekkelijke plekjes in de stad. De voorbije zomer, tijdens ons jaarlijks buurtfeest, konden we jullie al het goede nieuws meedelen: ons voorstel, voor de realisatie van een kunstwerk in de spoorwegbrug of Konker, werd uitverkozen als volgend project !

Verschillende mensen uit de buurt stelden zich kandidaat om, in samenwerking met de stadsdienst Cultuur, mee te zoeken naar een geschikte kunstenaar. Verschillende vergaderingen werden belegd waarbij eerst een tiental kunstenaars, elk met hun eigen kunstgenre, kort werden voorgesteld.

We kregen de volledige vrijheid om hieruit 3 kunstenaars te kiezen, om vervolgens met elk van hen apart verder kennis te maken. Van in het begin werden voor het kunstwerk 3 waarden als belangrijk voorop gesteld: humor, kleur en licht.

De zoektocht leidde ons uiteindelijk naar Har Hollands, een toonaangevend lichtkunstenaar (of lichtingenieur) uit – zijn naam laat het al raden- Nederland. Hij was in januari ook één van de kunstenaars op het lichtfestival te Gent (realisatie in de Boekensteeg) !

Humor, kleur en licht zijn in zijn realisaties ruimschoots terug te vinden (zie website). Ook heeft hij ervaring met grote projecten en zijn werk heeft als grote voordeel dat het –indien nodig- tijdelijk kan verwijderd worden en nadien opnieuw aangebracht.

We weten immers dat Infrabel wel plannen heeft voor een grondige renovatie van de Konker maar dan ten vroegste binnen een jaar of twee. Het zou dan ook zeer jammer geweest zijn mocht bij zo een renovatie het kunstwerk verdwijnen. Wel is (min of meer) beloofd dat nog dit jaar de reclamepanelen verdwijnen zodat het kunstwerk alle aandacht kan krijgen.

Begin maart volgt er nu verder overleg tussen het buurtcomité en Har Hollands, waarbij intensief gepolst wordt naar buurtthema’s die hij verder kan uitwerken. Aangezien het in 2012 ook Boonjaar is en aangezien Boon zijn geboortehuis op de Dendermondse steenweg staat, mag het niet verbazen dat er in het werk zeker een sterke verwijzing zal zitten naar deze gekende Oilsjteneer.

Eind maart zal Har een schetsontwerp aanleveren en – niet onbelangrijk – op zaterdag 5 mei wordt dit ontwerp aan de buurt voorgesteld ! Har Hollands zal het ontwerp zelf ook toelichten en daarna mag –wie dat wil- hem overstelpen met alle mogelijke vragen. Naar goede burentraditie gaat dit gepaard met de nodige hapjes en drankjes. Noteer het alvast in jullie agenda.

Van mei tot augustus volgt dan de productie, levering en plaatsing kunstwerk. De eigenlijke inhuldiging is voorzien op zondag 30 september.

Read Full Post »